Funkcjonariusze z lubelskiej Delegatury CBA ustalili, że zamówienia na usługi o wartości ponad 1 mln 413 tys. zł zostały udzielone w niekonkurencyjnym i niezasadnie zastosowanym trybie zapytania o cenę. Naruszono tym samym prawo zamówień publicznych oraz dyscyplinę finansów publicznych.

Czytaj: KE: zamówienia publiczne to główny obszar korupcji w polskiej służbie zdrowia>>>

Agenci CBA skierowali  do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez  kierownictwo szpitala. Do rektora Uniwersytetu Medycznego  w Lublinie,  jako organu nadzorczego nad działalnością szpitala, trafiło już wystąpienie pokontrolne CBA.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Dowiedz się więcej z książki
Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych. Przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy \\\
    \\\\
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • \\\\
  • darmowa wysyłka od 50 zł
  • \\\
\\\