Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013.

Nowy pawilon jest połączony z obecnie istniejącym. Posiada 30 miejsc na oddziale dziennym dla chorych onkologicznie. Pacjenci mogą korzystać z zabiegów w zakresie rehabilitacji.
Bydgoskie hospicjum rozpoczęło działalność w roku 1990 od świadczenia usług w domach chorych. W roku 1992 otwarto w wyremontowanej części dawnego pawilonu szpitalnego hospicjum stacjonarne, które miało wówczas 4 łóżka. Liczba ta została dwukrotnie powiększona w roku 1999 w wyniku zaadaptowania kolejnych pomieszczeń. W roku 1998 rozpoczął działalność oddział opieki dziennej. Hospicjum stopniowo powiększało liczbę miejsc – do 9 (w roku 2000), do 14 (w roku 2004) i do 18 (w roku 2005).  Budowę nowego pawilonu rozpoczęto w roku 2008.

Hospicjum prowadzi oprócz oddział stacjonarnego i oddziału dziennego pobytu także centrum hospicjum domowego, poradnię medycyny paliatywnej, poradnię żywieniową a także centrum edukacji, które oferuje szkolenia dla wolontariuszy.

Hospicjum oferuje usługi finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kontrakt na rok 2014 ma wartość 1 538 062,50 zł i dotyczy opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz żywienia dojelitowego w warunkach domowych.