W bydgoskim Szpitalu Uniwersyteckim im. Biziela działa od 6 października najnowszej generacji aparat do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego. Koszt inwestycji, która obejmowała także przebudowę pomieszczeń pracowni, wyniósł 9,5 mln zł.

Na przedsięwzięcie to szpital otrzymał 5,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.

Nowy aparat rezonansowy 3T (trzyteslowy) umożliwia wysokiej jakości badania, w tym zapis z jednoczesnym obrazowaniem w czasie rzeczywistym.

Placówka, która jeszcze kilka miesięcy temu wysyłała pacjentów na tego typu badania do innych lecznic, ma teraz dwie pracownie rezonansowe, co znacząco skraca czas oczekiwania na diagnozę.

Szpital Biziela znalazł się wśród 21 placówek medycznych, które otrzymały środki rozdystrybuowane w jednym z ostatnich konkursów RPO w poprzednim okresie programowania, rozstrzygniętym jesienią 2014 r.

Szpital Uniwersytecki im. Biziela w Bydgoszczy prowadzi 7 klinik, 4 oddziały kliniczne oraz 6 oddziałów szpitalnych. Poza tym prowadzi poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl, stan z dnia 9 października 2015 r.