Centrum Onkologii podpisało na początku marca 2014 umowę na realizację projektu z firmą Skanska. Forum powstanie w istniejącym budynku Zakładu Teleradioterapii, do którego dobudowane zostaną dwie kondygnacje. Znajdą się w nich między innymi laboratoria, pomieszczenia biurowe i sala wykładowa na prawie 200 osób.

Innowacyjne Forum Medyczne to inicjatywa podjęta w celu poprawy dostępności do spersonalizowanych metod leczenia onkologicznego. Jego głównymi założeniami są rozwój, wdrażanie i promocja innowacyjnych technologii medycznych do praktyki klinicznej. Jest to szczególnie ważne, jeśli weźmie się pod uwagę, że województwo kujawsko-pomorskie jest  w czołówce pod względem zachorowalności na nowotwory.

Zakończenie inwestycji jest planowane na wrzesień 2015 roku. Będzie finansowana ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa.

Centrum Onkologii w Bydgoszczy jest jednym z najbardziej nowoczesnych szpitali w Europie. W skład Centrum wchodzi 11 oddziałów, 22 poradnie specjalistyczne, 15 zakładów. Placówka posiada 300 łóżek dla pacjentów.

W styczniu dyrektor Centrum Zbigniew Pawłowicz podpisał akt notarialny, dzięki któremu placówka stała się właścicielem gruntu pod budowę nowej przychodni.

Pomieszczenia obecnie zajmowane przez przychodnię zostaną przeznaczone na rozbudowę ambulatorium chemioterapii oraz tzw. chirurgii jednego dnia. Otwarcie nowej Polikliniki jest planowane na koniec września 2015 roku.