Osoby niepełnosprawne korzystają głownie z Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu. Dyrekcja Centrum otwierając ten obiekt, już planowała zakup auta. Samochód został tak przerobiony, że usunięto z niego tylne siedzenia, aby mogły się tam zmieścić cztery wózki. Szpital zatrudnił też kierowcę, który jest do dyspozycji pacjentów.

Transport sanitarny, zgodnie z ustwą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych jest świadczeniem o charakterze towarzyszącym i nie jest odrębnie finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wynika  z tego, że szpital finansuje te usługi ze środków otrzymywanych w ramach kontraktu z NFZ na leczenie szpitalne czy ambulatoryjne. Więcej na ten temat można się dowiedziec z komentarza Agnieszki Pietraszewskiej-Machety, zamieszczonego w Serwisie Prawo i Zdrowie.


Centrum Onkologii w Bydgoszczy jest jednym z najbardziej nowoczesnych szpitali w Europie. W skład Centrum wchodzi 11 oddziałów, 22 poradnie specjalistyczne, 15 zakładów. W sumie placówka posiada 300 łóżek dla pacjentów.

W styczniu dyrektor Centrum Zbigniew Pawłowicz podpisał akt notarialny, dzięki któremu placówka stała się właścicielem gruntu pod budowę nowej przychodni.

Pomieszczenia obecnie zajmowane przez przychodnię zostaną przeznaczone na rozbudowę ambulatorium chemioterapii oraz tzw. chirurgii jednego dnia. Otwarcie nowej Polikliniki jest planowane na koniec roku 2015.