Dofinansowanie z Programu Innowacyjna Gospodarka wyniosła ponad 265 mln zł.

Nowo powstały budynek z bunkrem osłonowym wyposażono w cyklotron Proteus C-235 i stanowiska Gantry, umożliwiające przeprowadzanie terapii protonowej. To najnowsza metoda leczenia nowotworów usytuowanych w szczególnie trudnych miejscach, których usunięcie w tradycyjny sposób jest niemożliwe lub naraża chorego na poważne powikłania. Terapia ta stosowana jest jedynie w kilku ośrodkach na świecie, głównie w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Pacjenci w Polsce zyskują więc dostęp do metody leczenia dostępnej w najbardziej rozwiniętych krajach.

Zainstalowany w 2013 roku cyklotron Proteus jest uniwersalnym narzędziem pracy dla naukowców i lekarzy. Dzięki właściwościom urządzenia fizycy, inżynierowie i radiobiolodzy wykorzystują produkowane przez cyklotron wiązki protonów do badania właściwości materii, wrażliwości materiałów biologicznych na promieniowanie czy elektroniki przed lotami w kosmos. Jednocześnie cyklotron znajduje zastosowanie w terapii protonowej. To ważące 220 ton urządzenie rozpędza protony do dużych prędkości, a następnie naświetla nimi chore tkanki pacjenta.

Czytaj: Raport w sprawie radioterapii protonowej w maju 2015 w resorcie zdrowia >>>

Oddawane obecnie do użytku dwa stanowiska terapeutyczne gantry będą wykorzystywane przez lekarzy do napromieniania guzów nowotworowych od stycznia 2016 roku. Oba stanowiska wyposażone są w najnowocześniejszy system z wiązką skanującą, umożliwiającą bardzo precyzyjne napromienienie objętości tkanki chorej, przy maksymalnym oszczędzeniu tkanek zdrowych.