Centralna sterylizatornia – to kluczowe miejsce w szpitalu, mające wpływ na bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego. Mycie, dezynfekcja i sterylizacja sprzętu medycznego, w szczególności narzędzi służących do wykonywania zabiegów operacyjnych odgrywają podstawową rolę w procesie zapobiegania zakażeń szpitalnych. 

–  Okres dostosowania dotychczasowej sterylizatorni do nowoczesnych rozwiązań był ustalony już od 2006 roku, jednak ze względu na brak środków był co roku przesuwany. W ostatnich latach systematycznie gromadziliśmy pieniądze na ten cel. Ze względu na wagę tej inwestycji dla jakości udzielanych świadczeń, a tym samym leczonych pacjentów zrealizujemy ją już w 2016 roku. Po tej inwestycji szpital będzie mógł się pochwalić jedną z najwcześniejszych sterylizatorni w regionie, w której zastosowane zostaną najnowsze technologie sterylizacji sprzętu medycznego  – podkreśla  Jarosław Kycia, dyrektor placówki.

 [-OFERTA_HTML-]

 

W wyniku przeprowadzonego przetarg  wykonawcą inwestycji została firma Getinge Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zakończenie prac planowane jest na 10 grudnia 2016 roku. Koszt inwestycji finansowanej z budżetu szpitala szacowany jest na ponad 2 miliony złotych.Źródło: www.szpital-bochnia.pl