E-debatę poprowadziła dr Weronika Chańska - z Zakładu Filozofii i Bioetyki Collegium Medium UJ.
Zaproszeni goście dyskutowali na temat najważniejszych obecnie problemów z punktu widzenia bioetyki w naszym kraju. Debata pokazała jak ogromnym i budzącym wiele emocji są kwestie bioetyczne. Zgromadzeni eksperci przedstawili i argumentowali swoje stanowiska i opinie, a także odpowiadali na pytania zadawane przez internautów poprzez czat.
Dziękujemy zarówno ekspertom, jak i internautom za udział w e-debacie. Podziękowanie kierujemy także do firmy LG Electronics, która już po raz trzeci była Partnerem Technologicznym naszych debat. Ponadto jeszcze przez dwa miesiące na stronie www.abc.com.pl/debatabioetyka mogą Państwo zadawać pytania, na które odpowiedzą nasi eksperci.

Z wyrazami szacunku,

Zespół ds. Ochrony Zdrowia
Wolters Kluwer Polska