Inwestycja polegająca na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynków Nr 7 i 8, tak by można było przenieść pion ginekologiczno-położniczy z ulicy Warszawskiej 15, trwała 3 lata i kosztowała 30 mln zł.

- W trakcie realizacji inwestycji okazywało się, że były potrzebne kolejne przedsięwzięcia, a zarząd województwa podejmował decyzje o dofinansowaniu – wspomniał marszałek województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk.

Stąd też tegoroczne dofinansowanie w kwocie 1,6 mln zł na wyposażenie.

 - Zostały już ogłoszone przetargi na wyposażenie poszczególnych pomieszczeń. Do 27 grudnia 2016 powinniśmy zakończyć ten etap – dodał dyrektor szpitala Cezary Nowosielski.
Szpital skorzysta również z grantu z konkursu transgranicznego, dotyczącego poprawy opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Polski i Litwy (Beneficjent wiodący projektu to Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku). Z tego grantu będzie pochodziło finansowanie wyposażenia oddziału neonatologii. 

- Ta nowa inwestycja to wyjątkowa oferta w skali regionu. Kompleksowo oferowana będzie możliwość doskonałych warunków dla rodzących kobiet, najwyższa jakość opieki nad noworodkami oraz opieka ginekologiczna. Szpital zapewnia w jednej lokalizacji  bezpieczeństwo rodzących i noworodków. - podsumowała Katarzyna Zajkowska dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.

W nowym budynku na czterech piętrach o łącznej powierzchni około 4,6 tysiąca metrów kw. znajdzie się 61 łóżek dla kobiet, 29 dla noworodków i 14 inkubatorów. Oddział położnictwa  zajmie I piętro i będzie  się wyróżniał kolorem zielonym. Oddział neonatologii intensywnej opieki noworodka zajmie II piętro, a oddział neonatologii oraz patologii ciąży – III piętro. Oba piętra z akcentem koloru żółtego. oddział ginekologii zajmie IV piętro.

Na każdym piętrze szpital może się pochwalić przestronnymi salami dla pacjentów, 2-3 osobowymi z łazienkami, komfortem sal zabiegowych, bloku operacyjnego, pomieszczeń dla personelu medycznego i dodatkowymi atrakcjami, takimi jak na przykład sala umożliwiająca poród w wodzie.

Źródło: www.wrotapodlasia.pl