Poprzednia dyrektor placówki Marzena Jurczewska zrezygnowała z pełnionego stanowiska z zamiarem przejścia na emeryturę.

Nowa dyrektor ma między innymi przygotować szpital do wejścia w nowy, mający obowiązywać od 1 października 2017 roku,  system finansowania w związku ze zmianą ustawy o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Magdalena Joanna Borkowska jest prawniczką, absolwentką Uniwersytetu w Białymstoku, absolwentką studiów podyplomowych zarządzania i finansów w ochronie zdrowia (Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu), studiów MBA (University of Central Lancashire). Ukończyła również liczne kursy i szkolenia menadżerskie oraz zarządcze w zakresie ochrony zdrowia.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Od 1998 roku pracowała w instytucjach ubezpieczenia zdrowotnego, najpierw jako główny specjalista w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego (oddział regionalny w Białymstoku), następnie – zajmując stanowiska kierownicze – w Podlaskiej Regionalnej Kasie Chorych oraz Podlaskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Białymstoku, gdzie  dwukrotnie pełniła obowiązki dyrektora tegoż oddziału. Obecnie jest zastępcą dyrektora Gabinetu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie.

Źródło: www.wrotapodlasia.pl