Rozporządzenie określa rodzaj i zakres świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, które mogą być udzielane samodzielnie bez zlecenia lekarskiego przez pielęgniarkę i położną, wykaz produktów leczniczych oraz środków pomocniczych, do stosowania których są uprawnione pielęgniarki i położne samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, rodzaje materiałów, które mogą być pobierane przez pielęgniarkę i położną do celów diagnostycznych samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, rodzaj i zakres medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez pielęgniarkę a także  wykaz badań diagnostycznych do samodzielnego przeprowadzania przez pielęgniarkę i położną.

W rozporządzeniu stwierdza się między innymi, że pielęgniarka lub położna może udzielać samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i  rehabilitacyjnych, zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami nabytymi po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych, z  uwzględnieniem uprawnień zastrzeżonych dla pielęgniarki położnej zawartych odpowiednio w § 3 i § 7 rozporządzenia.

Pobierz bezpłatny e-book>>>

Publikacja przybliża najważniejsze przepisy nowego rozporządzenia ministra zdrowia dotyczące rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

W  komentarzu zamieszczona została tabela prezentująca różnice pomiędzy rozporządzeniem z 2017 roku, a przepisami rozporządzenia z 2007 roku.


Rozporządzenie ministra zdrowia z 28 lutego 2017 roku dotyczące rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego obowiązuje od 23 marca 2017 roku. Zastąpiło ono rozporządzenie ministra zdrowia z 7 listopada 2007 roku.

Szczegółowe omówienie rozporządzenia dostępne jest w bezpłatnym e-booku: www.produkty.lex.pl

 

O autorce

Iwona Choromańska jest radcą prawnym, specjalizującym się w  prawie medycznym. Prowadzi obsługę prawną podmiotów leczniczych od ponad 10 lat. Przez wiele lat współpracowała z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych. Uczestniczyła również w wielu szkoleniach pielęgniarek i położnych jako wykładowca.

 

Źródło: www.produkty.lex.pl

 [-OFERTA_HTML-]