Dodatkowe środki pozwolą na przyjęcie dodatkowo 24 tysięcy pacjentów. Przeznaczona na ten cel środki pochodzą z funduszu zapasowego NFZ. 

Podziału środków pomiędzy poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ dokonano z uwzględnieniem struktury liczby osób oczekujących na operację usunięcia zaćmy.

Oddział  dolnośląski Narodowego Funduszu Zdrowia otrzyma 7 494 tys. zł, kujawsko-pomorski- 3 053 tys. zł, lubelski -1 833 tys. zł, lubuski – 977 tys. zł, łódzki - 4 972 tys. zł, małopolski - 5 089 tys. zł., mazowiecki - 7 424 tys. zł, opolski- 2 130 tys. zł, podkarpacki - 2 189 tys. zł, podlaski        - 1 788 tys. zł, pomorski - 3 722 tys. zł, śląski - 8 743 tys. zł, świętokrzyski - 1 834 tys. zł, warmińsko-mazurski - 1 890 tys. zł, wielkopolski -2 641 tys. zł, zachodniopomorski -1 325 tys. zł.

 

Źródło: www.mz.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]