„Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego na lata 2016–2020" nie uwzględnia utworzenia osobnych poradni leczenia endometriozy, dlatego Ministerstwo zapowiedziało opracowanie skoordynowanej opieki nad pacjentkami z tym schorzeniem. 

Będzie się tym zajmował wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda. Chce on zaprosić do współpracy ginekologów, którzy we współpracy z pracownikami Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) i po kursach z EBM (Evidence Based Medicine) i HTA (Health Technology Assessment) opracowaliby wytyczne, a także przygotowali zmiany w koszyku świadczeń i standardzie postępowania.

Cały artykuł www.rp.pl