Potrzeba zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r.okuw sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz. U. Nr 180, poz. 1214) wynika z konieczności implementacji do prawa krajowego dyrektywy Komisji 2013/46/UE z dnia 28 sierpnia 2013 roku zmieniającej dyrektywę 2006/141/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących białek, odnoszących się do preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt (Dz. Urz. UE L 230 z 29.08.2013, str 16).

Projektowane zmiany umożliwiają produkcję tych preparatów z białek mleka koziego. Obecnie dopuszczalnymi źródłami białek są białka z mleka koziego oraz izolaty białka sojowego, oddzielnie lub w mieszaninie, jak również hydrolizaty białkowe.

Ponadto zmiany mają dotyczyć znakowania środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których nie zostały określone szczegółowe wymagania zdrowotne. W oznakowaniu należy podać każdorazowo informacje dotyczące wartości energetycznej oraz zawartości węglowodanów, białka i tłuszczu z 100 g lub 100 ml.

Środki spożywcze, które nie spełniają nowych wymogów, mogą być wprowadzane do obrotu do końca 2014 roku i pozostać w nim nie dłużej niż wnosi ich data przydatności do spożycia.
Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 28 lutego 2014 roku.


Źródło: www.mz.gov.pl