Ostatnie zmiany wprowadzone w tym zakresie, które weszły w życie na początku 2015 roku, spowodowały, że Ministerstwo Zdrowia nie posiada informacji na temat zgonów okołoporodowych. 

Informacje o noworodku i matce dziecka umieszczone w karcie martwego urodzenia uniemożliwiają wyodrębnienie danych o urodzeniach martwych.  Zostały one bowiem ograniczone do danych osobowych matki, jej daty urodzenia, a także określenia, czy do zgonu doszło przed, w trakcie czy po porodzie.

Teraz, na wniosek GUS, w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o opłacie skarbowej oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, dopisany został  nowy wzór karty, który przywraca jej dawny kształt.  Zgodnie z nim rodzice będą musieli podać takie informacje, jak. liczba dzieci urodzonych przez matkę (w tym żywo lub martwo urodzonych), informacja o poprzednich ciążach i porodach (data poprzedniego porodu, żywotność poprzedniego dziecka), a nawet miejsce zamieszkania rodziców.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl