Projekt nowelizacji uchwały Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r. Nr 72/2011 dotyczy harmonogramu finansowania Programu w latach 2014 - 2016. Konieczność wprowadzenia zmian wynika z obowiązku dostosowania Programu do założeń projektu ustawy budżetowej na rok 2014.
Według projektowanej uchwały zmieniono wielkości środków ujętych w załączniku w pkt 10 "Harmonogram finansowania Programu" w sposób następujący:
1. 2011 r. - 2 651 zł
2. 2012 r. - 5 475 zł
3. 2013 r. - 46 104 zł
4. 2014 r. 52 798 zł
5. 2015 r. 52551 zł
6. 2016 r. 41 782 zł.
Źródło: www. mz. gov.pl