Projekt zakłada między innymi, że osoby z zaburzeniami interakcji społecznych i komunikacji powinny, o ile to możliwe, mieć zapewniony jednoosobowy pokój.

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej zakłada też nową formę aktywizacji dla mieszkańców domów pomocy społecznej, którzy mają problemy z komunikacją werbalną i wobec których może być stosowana komunikacja wspomagająca i alternatywna. Chodzi między innymi o język migowy dla osób głuchych.

Nowe przepisy zawierają także minimalne standardy w zakresie wyposażenia toalety i łazienki. Zgodnie z projektem muszą one zawierać, co najmniej miskę ustępową, umywalkę i prysznic (przepis nie będzie stosowany do domów prowadzonych w dniu 31 grudnia 2013 roku.).

Ponadto projekt zakłada także, że każdy dom powinien na każdej kondygnacji posiadać łazienkę przystosowaną do kąpieli osób leżących, a łazienka powinna być wyposażona w urządzenia ułatwiające kąpiel. W propozycji podkreślono jednak, że przepis ten nie będzie obowiązywał domów już istniejących.

 [-OFERTA_HTML-]

 

Według projektu nie będzie pojęcia "nowo powstający" dom pomocy społecznej,  a standardy dotyczące liczby toalet i łazienek zostana ujednolicenie dla wszystkich domów (nowych i istniejących).  Według obowiązujących przepisów w przypadku zmiany podmiotu prowadzącego taki dom traktowany jest, jako "nowo powstający" - co wiąże się z wymogiem spełnienia wyższych standardów.

Problem może potencjalnie dotyczyć około 750 z 783 funkcjonujących domów pomocy społecznej. Tylko około 30 domów spełnia standard toalet i łazienek dla nowo powstających domów pomocy społecznej (1 toaleta i 1 łazienka na pokój). (pap)

 [-DOKUMENT_HTML-]