BCC podkreśla, że IOWISZ to niezwykle ważny instrument, gwarantujący właściwe kierowanie środków inwestycyjnych, także unijnych, w rozwój infrastruktury w służbie zdrowia. 

- Zarówno podstawa tworzenia, jak i zasady funkcjonowania tego systemu zasługują na akceptację. To ważny instrument w ocenie zasadności wykorzystania i rozliczania nie tylko środków unijnych. Głównym celem nowej procedury jest przejrzyste i racjonalne wydatkowanie pieniędzy -  stwierdza Zenon Wasilewski, ekspert ds. prawa medycznego BCC.

Czytaj: BCC: polityka lekowa powinna zapewniać rozwój przemysłu farmaceutycznego>>>

Zgodnie z zasadami tego instrumentu starający się o środki podmiot będzie musiał we wniosku udowodnić zasadność przyznania dofinansowania na daną inwestycję. Potem nastąpi kaskadowa ocena wniosku: oddział NFZ, marszałek województwa i wojewoda gwarantuje rzetelność i przejrzystość podejmowanych decyzji.

Natomiast mapy potrzeb zdrowotnych posłużą przygotowaniu, w oparciu o rzetelne analizy, także decyzji inwestycyjnych, o których mowa w Instrumentach Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Służbie Zdrowia (IOWISZ).