Radon to bezbarwny, bezwonny radioaktywny gaz szlachetny, który dobrze rozpuszcza się w wodzie. Wody radonowe, które zawierają niewielkie ilości tego promieniotwórczego pierwiastka, są wykorzystywane w medycynie i leczeniu uzdrowiskowym. Działają przeciwbólowo i bakteriobójczo, pobudzają krążenie oraz działają odczulająco. Radonoterapia stosowana jest między innymi  w leczeniu chorób reumatycznych, miażdżycy, schorzeń układu nerwowego czy narządów ruchu. W Polsce podziemne wody radonowe występują w Sudetach. Tu też w Lądku Zdroju i Świeradowie Zdroju wykorzystywane są w leczeniu uzdrowiskowym.

Czytaj: NIK: uzdrowiska zagrażają środowisku >>>

W listopadzie 2014 roku na Dolnym Śląsku powstał Klaster Polski Radon. Inicjatywa zrzesza takie instytucje jak Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa – Grupa PGU, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu czy Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości. Do współpracy z klastrem ma przystąpić również Uzdrowisko Lądek-Długopole.
- Głównym celem tej inicjatywy jest stworzenie na Dolnym Śląsku krajowego centrum lecznictwa radonowego w oparciu o wyniki badań i doświadczenie członków Klastra Polski Radon. Chcemy też podnieść konkurencyjność dolnośląskich uzdrowisk radonowych na globalnym rynku, w tym Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa, czy Uzdrowiska Lądek-Długopole, a co za tym idzie, stworzyć korzystne warunki dla nowych inwestycji w uzdrowiskach Dolnego Śląska – powiedział Wojciech Krasoń, prezes zarządu Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa – Grupa PGU.

Na początku kwietnia 2015 w Uzdrowisku Świeradów-Zdrój mają ruszyć pilotażowe badania, których celem jest ocena skuteczności terapii uzdrowiskowej przy użyciu wód radonowych. W pierwszym etapie badaniom zostanie poddana grupa 35 osób, którzy przejdą serię zabiegów terapii radonowej. To pacjenci ze schorzeniami narządu ruchu oraz zaburzeniami metabolicznymi. W drugiej fazie badań będzie uczestniczyć 15 osób z tymi samymi schorzeniami, którzy zostaną poddani zabiegom z użyciem wody obojętnej leczniczo oraz przejdą kinezyterapię i fizykoterapię. Wyniki badań porównawczych będą przedmiotem publikacji naukowych. Badania będą kontynuowane później w Uzdrowisku Lądek-Długopole. 

Inicjatorzy badań chcą w ciągu pięciu lat powołać centrum badawczo-rozwojowe, które będzie zajmować się terapią radonową. Prowadzone projekty badawcze mają posłużyć opracowaniu optymalnego programu terapii i profilaktyki wodami radonowymi.(pap)