Jedną z najczęstszych przyczyn dolegliwości, z jakimi zgłaszają się pacjenci do lekarza pierwszego kontaktu, są stany zapalne zatok przynosowych. Ich występowaniu sprzyjają: wzrastająca częstość alergii, nieprawidłowo czyszczona i dezynfekowana, a niemal wszechobecna klimatyzacja, zanieczyszczenie środowiska, a także palenie papierosów. Ich leczenie nie jest wcale takie łatwe, a dobranie leku bez oceny jego skuteczności może powodować, nawet po przejściowym ustąpieniu dolegliwości poprzez zahamowanie rozwoju bakterii, występowanie oporności drobnoustrojów na leki. 

Uzyskanie wiarygodnej informacji wymaga wykonania badań laboratoryjnych, a nawet histopatologicznych. Aby taka informacja była rzetelna, niezbędne jest uzyskanie materiału do badań o najwyższej użyteczności. Taki materiał nazywany jest wysokodiagnostycznym. Może być zostać pobrany jedynie przez lekarza.

Po przeprowadzeniu analizy mikrobiologicznej metodami klasycznymi, konieczne może okazać się pogłębienie diagnostyki w celu oceny mechanizmów zjadliwości drobnoustrojów.  Z pomocą przychodzi wówczas biologia molekularna. Okolicznościami sprzyjającymi wystąpieniu czy nawrotom zapalenia zatok mogą być zaburzenia układu odpornościowego. Tu również analityczne laboratorium medyczne może pomóc w różnicowaniu przyczyn choroby, wpływając nierzadko na diametralną zmianę postępowania terapeutycznego. Także w obszarze diagnostyki alergii laboratorium medyczne dysponuje coraz doskonalszymi narzędziami. Należą do nich nie tylko ocena stężenia całkowitego IgE, ale także wykrywanie przeciwciał przeciwko sprecyzowanym alergenom. 

Czytaj: Nowy test immunochemiczny w laboratoriach Synevo >>>

Istotne znaczenie dla nawracających chorób zatok mogą mieć także niedobory witamin. Jeżeli przyjmiemy, że niedobory witaminy D mogą łączyć się z nasileniem procesu zapalnego, to i tu w tym przypadku laboratorium może przynieść odpowiedź na wiele pytań. Niewątpliwie najlepszą metodą w tej konkretnej sytuacji jest spektrometria mas (MS, z ang. mass spectrometry) – technika analityczna, której podstawa jest pomiar stosunku masy do ładunku elektrycznego danego jonu.

Równie ważnym tematem jak diagnostyka i różnicowanie zapaleń zatok, jest diagnostyka w zakresie chorób przyzębia.  Ponieważ metody klasycznej mikrobiologii mogą być niewystarczające (wymagania drobnoustrojów) w diagnozowaniu takich przypadków, konieczne jest wykorzystanie możliwości biologii molekularnej. 

W badaniach molekularnych wykorzystuje się na przykład zestawy do oceny obecności peripatogenów na podstawie analizy DNA drobnoustrojów – Microdental DNA. Zostały one opracowane w celu szybkiej i dokładnej identyfikacji drobnoustrojów, mogących powodować zapalenia przyzębia. Wykorzystanie zasad biologii molekularnej stanowi alternatywę, która wspomaga zarówno peridontologów, jak i specjalistów z innych dziedzin medycyny. Uzyskiwany wynik przedstawiany jest łącznie z sugestiami wykorzystania dobranych antybiotyków. 

Wspomniane zestawy obejmują dwa układy umożliwiające identyfikację różnych drobnoustrojów: Microdental DNA A (Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Bacteroides forsythus i Treponema denticola) i Microdental DNA B (Peptostreptococcus micros, Fusobacterium nucleatum/periodonticum, Eikenella corrodens, Campylobacter rectus, Eubacterium nodatum i Capnocytophaga spec.). Zostały one opracowane zarówno dla diagnostyki zapaleń przyzębia, jak i dla oceny zakażeń wokół implantów.

LEX Przychodnia to serwis dopasowany do codziennych obowiązków osób zarządzających ambulatoryjnymi podmiotami leczniczymi, który zapewnia wiarygodną, aktualną rzetelną i zrozumiałą informację z zakresu prawa i zarządzania przychodnią. Oferuje natychmiastowe wsparcie w rozwiązywaniu problemów oraz rozwiązania podane w zakresie, który odpowiada dokładnie potrzebom dyrektorów oraz kierowników przychodni.

Więcej informacji: www.produkty.lex.pl