Do programu zgłoszono w sumie 239 wniosków o dofinansowanie projektów w obszarach: technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), energia – odnawialne źródła energii, nanotechnologie, zdrowie lub środowisko. Kapituła zdecydowała o przyznaniu grantów na realizację 31 projektów, których łączna wartość wynosiła prawie 32 mln CHF. Łącznie w 5-letnim projekcie udział wzięło 48 instytucji, w tym 31 z Polski oraz 17 ze Szwajcarii.

-  Hasło Szczyty Innowacji to trafna konkluzja Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego obsługiwanego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. To pierwszy na tak szeroką skalę program badawczy, który umożliwił ustanowienie oraz pogłębienie istniejącej współpracy polskich i szwajcarskich naukowców, zintensyfikował relacje w obszarze nauki, transferze technologii oraz innowacyjności poprzez wspólnie prowadzone badania. Wynikiem pracy naukowców jest aż 10 patentów. Dokonane przełomy naukowe to inwestycja w polską gospodarkę opartą na wiedzy, której rozwój to korzyść dla całego społeczeństwa, nie tylko świata nauki – podsumowuje dr Olaf Gajl – dyrektor Ośrodka.

Program przyczynił się do rozwoju potencjału naukowego w obu krajach, transferu know-how oraz technologii. Dla polskich jednostek badawczych szczególną korzyścią jest także wsparcie finansowe przeznaczone na rozwój infrastruktury naukowej. Międzynarodowa współpraca posłużyła również nawiązaniu relacji pomiędzy ośrodkami badawczymi oraz samą kadrą naukową. Jednak, jak podkreślają uczestnicy PSPB, zakończenie programu to dopiero początek.

- W ramach PSPB osiągnięto szczyty innowacji, jednak nie oznacza to końca drogi. Niewątpliwie sukcesem programu jest zintensyfikowanie relacji między krajami w obszarze nauki czy choćby wymiana kadry naukowej i mamy nadzieję, że to doświadczenie będzie procentowało w przyszłości. Ważne jest także upowszechnienie wyników badań i pokazanie społeczeństwu, że warto inwestować w naukę - wyjaśnia dr Agnieszka Gryzik – doradca dyrektora ds. badań i zarządzania w OPI PIB.

Program współfinansowany był przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Jego podsumowanie przedstawione podczas konferencji, która odbyła się 6 czerwca 2016 roku w Warszawie.