Ministerstwo Zdrowia pracuje nad dostosowaniem polskich przepisów do unijnej dyrektywy tytoniowej.
– Dodaliśmy elementy dotyczące e-papierosów – mówi wiceminister Beata Małecka-Libera. Choć Polska jest jednym z największych rynków e-papierosów w UE, nie podlegają one niemal żadnym regulacjom. Elektroniczne papierosy będą objęte tymi samymi ograniczeniami, co zwyczajne. Nie będą również sprzedawane nieletnim.

Źródło: Rzeczpospolita, stan z dnia 17 lipca 2015 r.

WHO: przemysł tytoniowy zbytnio ingeruje w politykę zdrowotną państw>>