Według profesora Bogusława Banaszaka, dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, istnieją poważne podstawy do wystąpienia z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy o zmianie prawa farmaceutycznego z Konstytucją RP.

Zmienione przepisy mówią, że nowe apteki będą mogli otwierać tylko farmaceuci.  Wprowadzają też ograniczenia geograficzne i demograficzne dla aptek. Zdaniem profesora narusza to zasadę racjonalności działania ustawodawcy, a także zaufania obywateli do państw.

Według ekspertów 30-dniowe vacatio legis uniemożliwia dostosowanie się do zmian tym aptekom, które rozpoczęły nie złożyły jeszcze odpowiedniego wniosku.

Cały artykuł www.rp.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]