"Apostołowie opinii" to projekt, którego twórcy mają na celul piętnowanie zachowań oszczerców. Zespół składający się z analityków, specjalistów od marketingu i prawników rozpoczął akcję pod hasłem: "Koniec dyktatury hejterów". Celem akcji jest identyfikacja IP hejterów, a następnie rozpoczęcie działań prawnych zmierzających między innymi do wywalczenia odszkodowań dla oczernionych.

Grupą podwyższonego ryzyka są tutaj szczególnie lekarze. Z badań wynika bowiem, że są oni najbardziej narażeni na szkalujące opinie.
- Dziś żaden lekarz, nawet ten wykonujący swoją pracę rzetelnie i z pasją, nie może czuć się bezpiecznie - zauważa twórca projektu, Michał Fedorowicz.

Świadomość społeczna stale rośnie. Coraz częściej słychać głosy, że świat wirtualny powinien podlegać podobnym regulacjom, co realna rzeczywistość. Dotyczy to zarówno zakrojonego na szeroką skalę łamania praw autorskich, jak i zataczającej coraz szersze kręgi agresji słownej.

Więcej informacji o projekcie jest dostępnych na jego stronie: http://www.apostolowieopinii.com.