Na posiedzeniu w dniu 30 lipca br. Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych uznała za zasadne objęcie refundacją leków stosowanych w chorobach neurologicznych, w zakresie wskazań do stosowania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, pod warunkiem ich stosowania w oparciu o aktualne dowody naukowe oraz wytyczne i dyrektywy międzynarodowych organizacji medycznych i towarzystw naukowych.

Oto 6 substancji czynnych, które miałyby być refundowane w chorobach neurologicznych, określonych w załączniku do pisma o sygn. MZ-PLA-460-13943-10/MM/12, wraz z ich wskazaniami:
- amitriptilinum – neuralgie, ból neuropatyczny;
- carbamazepinum – neuralgie inne, niż określone w ChPL, ból neuropatyczny, w tym ból fantomowy;
- diclofenacum – dyskopatie;
- dinatrii clodronas – postępujące kostniejące zapalenie mięśni (FOP);
- donepezilum – otępienie w przebiegu choroby Lewy'ego (DLB) i w przebiegu choroby Parkinsona (PD);
- haloperidolum – choroba Huntingtona (HD);
- mykophenolas mofetil – miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne (DM/PM);
- olanzapinum – zaburzenia ruchowe (pląsawica) w chorobie Huntingtona (HD);
- prednisonum – miastenia i zespoły miasteniczne, miopatie zapalne (DM/PM), neuropatie zapalne;
- quetiapinum – zaburzenia psychiczne inne niż wymienione w ChPL u chorych z otępieniem;
- rivastigminum – otępienie w przebiegu choroby Lewy'ego (DLB);
- tacrolimusum – miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne (DM/PM).

Źródło: www.aotm.gov.pl