Rada Przejrzystości uznała za zasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Eylea (aflibercept) we wskazaniu: leczenie neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) oraz produktu leczniczego Daivobet (calcipotriolum+betamethasonum), żel we wskazaniach: leczenie łuszczycy owłosionej skóry głowy u dorosłych oraz miejscowe leczenie łuszczycy plackowatej o przebiegu łagodnym do umiarkowanego u dorosłych, umiejscowionej na skórze ciała innej niż owłosiona skóra głowy.

Rada uznała natomiast za niezasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Zaltrap (aflibercept), w ramach programu lekowego „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10: C18-C20)".
Za zasadne Rada uznała objęcie refundacją produktu leczniczego Zofenil 7,5 (zofenopryl), we wskazaniu: leczenie łagodnego i umiarkowanego samoistnego nadciśnienia tętniczego, pod warunkiem, że koszt leczenia, zarówno z perspektywy płatnika publicznego jak i pacjenta nie będzie wyższy niż koszt leczenia innymi lekami z tej samej grupy limitowej.

Jednocześnie Rada uznała za niezasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Zofenil 7,5 (zofenopryl), we wskazaniu: leczenie wczesnej fazy ostrego zawału serca z objawami niewydolności serca lub bez nich (podawanie produktu leczniczego należy rozpocząć w ciągu pierwszych 24 godzin od wystąpienia objawów u stabilnych hemodynamicznie pacjentów, u których nie wdrożono leczenia trombolitycznego) oraz produktu leczniczego Prevenar 13 - Szczepionka przeciw pneumokokom, polisacharydowa, skoniugowana, 13-walentna, adsorbowana, kod EAN 5909990737420, 1 dawka (0,5 ml), we wskazaniu: profilaktyka zakażeń pneumokokowych u nowonarodzonych dzieci z populacji ogólnej do ukończenia drugiego roku życia, gdyż uważa za zasadne finansowanie szczepień przeciw pneumokokom w ramach programu szczepień obowiązkowych.
 

Rada uznała również za niezasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Versatis (lidocainum), plaster leczniczy, 700 mg/szt. (5%), 5 szt., EAN 5909990841653, we wskazaniu: objawowe leczenie bólu neuropatycznego związanego z przebytym zakażeniem wirusem Herpes zoster (neuralgia półpaścowa, ang. post-herpetic neuralgia, PHN) u pacjentów ze współwystępującą alodynią.

W zakresie świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej Rada uznała za zasadne sunięcie świadczenia obejmującego podawanie fotemustyny w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C44.4 (nowotwór skóry owłosionej głowy i szyi), gemcytabiny w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C22.0 (rak komórek wątroby) oraz świadczenia obejmującego podawanie bewacyzumabu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C53 (szyjka macicy, nie określona); C53.0 (błona śluzowa szyjki macicy); C53.1 (błona zewnętrzna szyjki macicy); C53.8 (zmiana przekraczająca granicę szyjki macicy); C53.9 (szyjka macicy, nie określona).

Za niezasadne Rada uznała usunięcie świadczenia obejmującego podawanie doksorubicyny liposomalnej pegylowanej w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C81.9 (choroba Hodgkina, nieokreślona), C83.9 (rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony).

Według Rady zasadne wydaje się, aby cena opakowania leku zawierającego doksorubicynę liposomalną pegylowaną, stosowanego w ramach chemioterapii niestandardowej nie była wyższa od limitu finansowania opublikowanego w aktualnym obwieszczeniu ministra zdrowia.