Rada uznała za zasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie doksorubicyny liposomalnej niepegylowanej w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C34.9 (nowotwór złośliwy: oskrzele lub płuco, nieokreślone) oraz C49.2 (nowotwór złośliwy: tkanka łączna i tkanka miękka kończyny dolnej łącznie z biodrem), świadczenia obejmującego podawanie anastrozolu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C48.2 (nowotwór złośliwy otrzewnej, nieokreślony), świadczenia obejmującego podawanie kapecytabiny w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C24.9 (nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych - drogi żółciowe, nie określone), świadczenia obejmującego podawanie bewacyzumabu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C49 (nowotwór złośliwy, tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi, kończyny górnej łącznie z barkiem, kończyny dolnej łącznie z biodrem, klatki piersiowej, brzucha, miednicy, tułowia, nie określona, tkanka łączna i tkanka miękka, nie określone, zmiana przekraczająca granice tkanki łącznej i tkanki miękkiej) oraz świadczenia obejmującego podawanie kapecytabiny w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodów ICD-10: C17.1 (nowotwór złośliwy jelita czczego). Wszystkie świadczenia realizowane są w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej".

Jednocześnie, Rada Przejrzystości uważa za niezasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie kapecytabiny w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C17.8 (zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie jelita cienkiego), realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej".

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych przychylił się do stanowiska Rady we wszystkich przypadkach. Jedynie w ostatnim przypadku prezes Agencji uważa za zasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie kapecytabiny w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodów ICD-10: C17.1 (nowotwór złośliwy, jelito czcze) i C17.8 (nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice jelita cienkiego).

Rada Przejrzystości uznała też za zasadne objęcie refundacją leków zawierających substancję czynną vigabatrinum we wskazaniu odmiennym niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego czyli leczenie stanów napadowych w przebiegu stwardnienia guzowatego - monoterapia.