Do zadań nowej prezes należeć będzie przede wszystkim reprezentowanie interesów członków Izby, kierowanie organizacją we współpracy z zarządem oraz realizacja przyjętej strategii działania. Skład nowego zarządu został wybrany 6 kwietnia 2017.

 [-DOKUMENT_HTML-]

 

- Objęcie stanowiska prezesa Izby to dla mnie zaszczyt i jednocześnie wyzwanie. Jestem członkiem Izby Polmed od wielu lat, znam jej potrzeby, ale także potencjał, który chciałabym, aby był coraz lepiej wykorzystywany – tym bardziej, gdy znajdujemy się w tak ważnym momencie fundamentalnych reform ochrony zdrowia, które dotkną także nasz sektor. Musimy się do nich wszyscy przygotować. Stawiamy na intensywny dialog i współpracę z kluczowymi przedstawicielami instytucji rządowych i publicznych, ekspertami i organizacjami pacjenckimi. Izba Polmed już wiele na tym polu osiągnęła, ale wciąż mamy dużo do zrobienia. Moim celem jest skuteczne reprezentowanie Izby i jej członków w taki sposób, aby wszyscy z którymi współpracujemy, mieli świadomość, że wyroby medycznie wnoszą realny wkład w polską gospodarkę i wpływają na wzrost jakości życia polskich pacjentów. Chciałabym, aby Izba brała aktywny udział w wytyczaniu systemowych zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce i miała na nie wpływ na każdym etapie – powiedziała Anna Kasprzak.

Anna Kasprzak posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w spółkach należących do sektora medycznego i farmaceutycznego. Od blisko czterech lat pełni funkcję dyrektora generalnego w firmie GE Medical Systems Polska. W poprzedniej kadencji zarządu pełniła funkcję wiceprezesa Izby Polmed.

Z wykształcenia jest lekarzem stomatologiem, posiada dyplom MBA Lubelskiej Szkoły Biznesu i University of Lancashire. W GE Healthcare odpowiada za wzmocnienie organizacji, dostosowanie do szybko zmieniającego się środowiska i budowanie długoterminowego wzrostu rentowności.

W zarządzie Izby Polmed zasiadają również: Adam Jagoda (Medtronic Poland), Marzena Kulis (Johnson & Johnson), Jarosław Michalak (Paul Hartmann Polska), Agnieszka Morogow (Thuasne Polska), Mirosław Padjasek (Akson), Robert Rusak (Boston Scientific) oraz Piotr Zawirski (Systamed).

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Polmed to największa w Polsce organizacja zrzeszająca firmy z branży wyrobów medycznych. W jej skład wchodzi około 100 podmiotów – zarówno producentów, jak i dystrybutorów. Do Izby należą największe podmioty na polskim rynku, lecz również działające lokalnie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Izba Polmed prowadzi aktywne działania na rzecz promocji nowych technologii i innowacyjności w ochronie zdrowia oraz propagowanie łatwiejszego i szerszego dostępu do nowoczesnych metod leczenia dla pacjentów. Dąży również do wypracowania przyjaznego środowiska biznesowego dla działających w naszym kraju przedsiębiorstw.

Źródło: Polmed

 [-OFERTA_HTML-]