Nowo wybrana Wiceprezes od wielu lat działa w samorządzie aptekarskim. W latach 2004 – 2007 była zastępcą prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie, a od 17 listopada 2007 r. pełni funkcję prezesa ORA. Jest również właścicielką 2 warszawskich aptek.

Źródło: www.nia.org.pl