Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim realizuje inwestycję obejmującą utworzenie centralnej sterylizatorni oraz zakup sprzętu. Wartość projektu wynosi 4,1 mln złotych, a kwota dofinansowania ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego to 2,4 mln złotych.

To już kolejna inwestycja szpitala, możliwa dzięki środkom przekazanym przez urząd marszałkowski. W 2010 roku placówka zakupiła dzięki takiemu wsparciu tomograf komputerowy.

W ramach projektu, który będzie realizowany od kwietnia 2015 roku, szpital planuje utworzyć centralną sterylizatornię spełniającą obowiązujące normy sanitarno-epidemiologiczne, zakupić nowoczesny sprzęt, który będzie stanowił wyposażenie sterylizatorni, czyli myjnię ultradźwiękową i narzędziową, sterylizator plazmowy i parowy, urządzenie do czyszczenia parą wodną, urządzenie do mycia pianowego wózków oraz zgrzewarkę, a także utworzyć pomieszczenia uzdatniania wody zapewniające dostarczenie wody zmiękczonej oraz wody zdemineralizowanej na potrzeby zakupionych myjni i sterylizatorów oraz zakupić zestawy narzędzi chirurgicznych.

Szpital w Aleksandrowie Kujawskim prowadzi 7 oddziałów (w tym psychiatryczny oraz rehabilitacyjny), Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, poradnie specjalistyczne oraz pracownie diagnostyczne (między innymi RTG i TK). Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia zawarty na rok 2015 ma wartość 22,6 mln zł. Środki te finansują świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz ratownictwa medycznego.

Oprócz szpitala w Aleksandrowie Kujawskim w rozstrzygniętym pod koniec września 2014 roku konkursie o dofinansowanie wsparcie otrzymało 21 innych lecznic z województwa kujawsko-pomorskiego.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl, stan z dnia 4 lutego 2015 r.