Akredytacja to dobrowolny proces zewnętrznej oceny prowadzony w oparciu o wymogi standardów akredytacyjnych – wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia w informacji na swojej stronie. Wymogi te obowiązują na każdym poziomie: od zarządzania, poprzez zabiegi chirurgiczne, podawanie leków, żywienie chorych, monitorowanie i ograniczanie zakażeń, ciągłość opieki nad pacjentem, na pracy laboratorium kończąc.

Wynika z tego, że akredytacja wpływa na lepsze i sprawniejsze funkcjonowanie szpitala. Pełne i świadome wdrożenie standardów akredytacyjnych pozwala stworzyć obraz placówki, jako system naczyń połączonych. Jest to istotne nie tylko z punktu widzenia kadry zarządzającej, ale także personelu medycznego i pozostałych pracowników. Akredytacja daje więc możliwość łatwej identyfikacji i eliminacji wszystkich niekorzystnych zjawisk i zagrożeń.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że szpitale, które przeszły pozytywnie przegląd akredytacyjny, są postrzegane jako bardziej bezpieczne i przyjazne pacjentowi, efektywniej zarządzane, posiadające narzędzia do ciągłego nadzoru oraz analizy procesów terapeutycznych. To szpitale udzielające świadczeń medycznych o wyższej jakości.

Poza tym przyznanie certyfikatu akredytacyjnego przez ministra zdrowia jest dowodem zaufania w zakresie jakości udzielanych świadczeń. Jakoś ta nie może być niższa niż stwierdzona w trakcie oceny. Certyfikat akredytacyjny ważny jest 3 lata.

O certyfikat akredytacyjny mogą ubiegać się wszystkie szpitale. W przypadku placówek udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych proces oceny jest bezpłatny. Podmioty niepubliczne mogą uzyskać wsparcie w takim zakresie procentowym, w jakim posiadają kontrakt z NFZ.

Akredytację przyznaje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ), które jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez ministra zdrowia w 1994 roku, w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych. Program akredytacji szpitali funkcjonuje od 1998 roku i został opracowany na podstawie wzorów czołowych instytucji akredytujących na świecie. Program należy do European Accreditation Network (EAN), koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Jakości w Opiece Zdrowotnej (ESQH), zrzeszającej programy akredytacyjne w Europie.

Więcej na temat wsparcia procesu akredytacji ze środków unijnych można przeczytać na stronie
www.wsparcieakredytacji.cmj.org.pl