Arion Med sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyninie uzyskał akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Placówka uzyskała łączną ocenę spełnienia wszystkich standardów na poziomie 83 procent.

Status szpitala akredytowanego przyznawany jest od 75 procent poziomu spełniania standardów. Uzyskanie przez szpital certyfikatu świadczy o wysokiej jakości usług i stanowi wyróżnik na tle innych placówek ochrony zdrowia.

W listopadzie 2014 roku szpital poinformował o otrzymaniu certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.

ZOZ w Gostyninie został przejęty przez Arion w marcu 2013 roku. Szpital prowadzi oddziały – chirurgiczny, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny, anestezjologiczny, chorób wewnętrznych, pulmonologiczny, neurologiczny, kardiologiczny i pediatryczny. Prowadzi także oddziały rehabilitacyjne, pracownie diagnostyczne – EEG, EKG, endoskopii, zakład diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej.

Arion prowadzi także Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju obejmujący szpitale w Biłgoraju i Tarnogrodzie oraz poradnię we Frampolu, a także Centrum Medyczne Górnik w Łęcznej.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.arion-szpitale.pl, stan z dnia 21 stycznia 2015 r.