Szkolenie skierowane jest do pracowników zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych, których obowiązki związane są z kontraktowaniem realizowanych usług medycznych finansowanych ze środków publicznych w zakładach opieki zdrowotnej posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ lub udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty dojazdu na szkolenie oraz ewentualnego noclegu pokrywa uczestnik szkolenia. Szkolenie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie załączonych dokumentów i wysłanie faksem na nr (022) 572 63 28 lub mailem na adres akademianfz@nfz.gov.pl.

Więcej informacji pod adresem: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=7&dzialnr=6&artnr=5530

 

Źródło: www.nfz.gov.pl