18 lutego 2011 r. wydawnictwo Wolters Kluwer Polska zaprosiło internautów do udziału w debacie z udziałem ekspertów: dr Krzysztofa Kordela - Rzecznika Praw Lekarzy oraz dr inż. Roberta Mołdacha - Prezesa Ogólnopolskiego Związku Prywatnych Pracodawców Służby Zdrowia.

Debata miała na celu przede wszystkim zainicjowanie dyskusji na temat agresji wobec personelu medycznego i podkreślenie, że rozwiązanie tego problemu powinno odbywać się przede wszystkim poprzez środki zapobiegawsze, a wypadkach ostatecznych - na drodze prawnej.

- Najskuteczniejszym i nieuniknionym środkiem zapobiegawczym będzie wprowadzenie monitoringu w szpitalach, SOR-ach i przychodniach - postulował dr Kordel. - Takie rozwiązanie narzuci samodyscyplinę zarówno wśród pacjentów jak i personelu. Dr Kordel przedstawił proste rozwiązania prawne, po które może sięgnąć poszkodowany fizycznie lub werbalnie lekarz czy pielęgniarka.

Na pytanie internautów o źródła agresywnego zachowania wobec medyków padła zgodna odpowiedź, że przyczyniają się do tego m.in. złe warunki lokalowe szpitali oraz brak personelu medycznego i powiązany z tym brak czasu, z którym borykają się lekarze i pielęgniarki.

Zapis debaty można oglądać na stronie www.ABC.com.pl/agresja jeszcze przez dwa miesiące. Zapraszamy również do zadawania pytań ekspertom poprzez specjalnie przygotowany formularz, dostępny pod adresem www.ABC.com.pl/agresja