Centrum jest prowadzone w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zostało on utworzone uchwałą nr 190/2013 z 27 listopada 2013 roku senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Agnieszka Pachciarz była prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia od czerwcu 2012 roku do listopada 2013 roku, przedtem była wiceministrem zdrowia. Zanim przeszła do resortu zdrowia kierowała szpitalami jako dyrektor SP ZOZ-u w Słupcy i jako prezes zarządu Pleszewskiego Centrum Medycznego sp. z o.o.