W ciągu ostatniego miesiąca nie zmieniły się opinie o funkcjonowaniu Funduszu, nawet pomimo objęcia funkcji Prezesa przez Agnieszkę Pachciarz. Aż 85% Polaków ankietowanych w lipcu 2012 r. przez Centrum Badania Opinii Społecznej negatywnie oceniło działalność Narodowego Funduszu Zdrowia.

W badaniu CBOS z końca czerwca br. Polacy ocenili NFZ jako najgorzej funkcjonującą instytucję w kraju, daleko za Sejmem, Senatem, Prezydentem i związkami zawodowymi („Solidarnością” i OPZZ).

Źródło: www.mp.pl