Dzięki inwestycji już w połowie przyszłego roku w Instytucie będzie funkcjonował system audiowizualny monitorujący przebieg zabiegów operacyjnych. Modernizację przejdzie również sieć komputerowa, serwery, macierze dyskowe oraz centrala telefoniczna.

Nowe systemy usprawnią rejestrację w poradniach Instytutu. Będą informować pacjentów o zaplanowanych wizytach lekarskich i badaniach diagnostycznych, jak również statusach wykonania skomplikowanych badań realizowanych przez kilka dni.

"Bez wybudowania sali hybrydowej, która pozwala na wykonywanie wewnątrznaczyniowych procedur hematologicznych, nie ma możliwości rozbudowania tej działki medycyny, jaką jest radiologia obrazowa. Pozwala ona wykonywać zabiegi na odległość i uczyć kadrę lekarską nie tylko w instytucie, ale także w ośrodkach o niższym poziomie referencyjności" – podkreśla dyrektor Instytutu Krzysztof Warzocha.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 w odpowiedzi na konkurs przeprowadzony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii jest głównym w kraju ośrodkiem naukowym w zakresie swoich dyscyplin tytułowych oraz referencyjnym ośrodkiem kliniczno-diagnostycznym. Instytut prowadzi działalność diagnostyczną, leczniczą, naukową, organizacyjną oraz dydaktyczną poprzez różne formy kształcenia naukowego, specjalistycznego i ustawicznego. W zakresie swoich dziedzin Instytut jest organem doradczym, a w niektórych sprawach również wykonawczym Ministerstwa Zdrowia.