Z końcem listopada 2013 roku NFZ zakończył aneksowanie umów na 2014 rok i ze  wszystkim placówkami, poza szpitalem w Głownie, udało się osiągnąć kompromis.

Pacjenci w Łódzkiem leczyć się będą w tym roku między innymi  w 625 oddziałach szpitalnych, 636 gabinetach stomatologicznych i 1623 poradniach specjalistycznych. W tym roku łódzki NFZ zaplanował niewielki wzrost nakładów na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w 23 jej rodzajach - między innymi dziecięcej: alergologii, diabetologii, gruźlicy i chorób płuc oraz kardiologii, a także chorób zakaźnych.

Łódzki NFZ planuje też zakupić świadczenia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie (19 łóżek), 15 łóżek w zakresie psychiatrii sądowej i świadczenia w zakresie tomografii komputerowej w powiatach, w których nie ma tomografu, tj. rawskim i opoczyńskim.

Łódzki oddział przygotowuje się także do przeprowadzenia nowego konkursu ofert na świadczenia na kolejne trzy lata. Chce też zmniejszyć kolejki pacjentów oczekujących na wizyty u specjalistów.

W tym roku wyzwaniem  dla łódzkiego oddziału NFZ ma być uruchomienie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego, które stanie się nowym, dużym świadczeniodawcą. Mają zostać do niego przeniesione niektóre kliniki z uniwersyteckich szpitali. W CKD znaleźć się mają też m.in. nowoczesne laboratoria diagnostyczne, biochemiczne czy immunologiczne. (pap)