Nowe przepisy regulują między innymi zasady współpracy pomiędzy fizjoterapeutami a przedstawicielami innych zawodów medycznych, w tym w szczególności z lekarzami.

Nowa ustawa wprowadza szczególne regulacje zezwalające na to, aby w przypadku uzasadnionych wątpliwości odnoszących się do zleceń lekarza w zakresie fizjoterapii, fizjoterapeuta miał prawo odmowy wykonania określonego przez lekarza w zleceniu świadczenia.

Czytaj: Ustawa podpisana: fizjoterapeuta samodzielnym zawodem medycznym>>>

Jakie warunki muszą być spełnione, aby fizjoterapeuta mógł odmówić wykonania takiego świadczenia, jak powinien w takim przypadku postąpić oraz jaką odpowiedzialność ponosi w tym zakresie – tego dowiesz się z procedury zawartej w LEX Navigator Ochrona Zdrowia.