Sprawdzana będzie zgodność art. 93 ust. 1 i art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 66 ust. 1 oraz art. 68 ust. 1 Konstytucji RP. 

Podmiotem inicjującym postępowanie jest  Zarząd Głównego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii. Wniosek dotyczy czasu pracy techników elektroradiologii, który został wydłużony na mocy powyższej ustawy od 1 lipca 2014 roku z 5 godzin do 7 godzin i 35 minut dziennie i zrównany z czasem pracy innych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Wnioskujący twierdzą, że za krótszym czasem pracy przemawia narażenie życia i zdrowia wynikające z pracy w warunkach promieniowania jonizującego. 

Czytaj: 2 lipca 2014: wydłużony czas pracy dla radiologów i fizjoterapeutów>>>

Pierwsza rozprawa odbyła się 23 czerwca 2015 roku. Wówczas Trybunał Konstytucyjny zobowiązał wnioskodawców do dostarczenia dokumentów na temat szkodliwości promieniowania jonizującego. Chodzi o dane dotyczące ewentualnego przekraczania norm.