2 lipca 2014 roku, wchodzą w życie przepisy ustawy o działalności leczniczej, które regulują czas pracy niektórych grup zawodowych. Radiolodzy, radioterapeuci, fizykoterapeuci, patomorfolodzy oraz pracownicy prosektorów muszą pracować tak długo, jak pozostali pracownicy medyczni.

Dotychczas dzienny wymiar czasu pracy dla tych grup zawodowych wynosił 5 godzin, a norma tygodniowa – 25 godzin. Obecnie wynosi 7 godzin i 35 minut, a norma tygodniowa –37 godzin i 55 minut.

Nowy wymiar czasu pracy wynika z ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 roku. Ustawa weszła w życie 1 lipca 2011 roku, jednak przepisy dotyczące czasu pracy dla podanych grup zawodowych mogły pozostać bez zmian jeszcze przez 3 lata, do 1 lipca 2014.

Zmiany dotyczą pracowników komórek organizacyjnych (zakładów, pracowni):
- radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej - stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego,
- fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów

W związku z wejściem w życie tych regulacji pracodawcy musieli wprowadzić zmiany we właściwym określonym w przepisach trybie. Dotyczy to zmian w obowiązujących w podmiotach leczniczych aktach wewnątrzzakładowych, czyli regulaminach pracy (obwieszczenie, układ zbiorowy pracy).