Nabór wniosków w drugim konkursie rozpocznie się 3 sierpnia, a zakończy 2 października 2018 r.

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podkreślał, że polski sektor farmaceutyczny ma olbrzymi potencjał badawczo-rozwojowy i może być motorem napędowym dla całej gospodarki. "Warto podkreślać, że rozwój nowych terapii, innowacyjne leki czy odkrycia w dziedzinach takich jak medycyna i farmacja mają bezpośredni wpływ na długość oraz jakość naszego życia" – dodał Gowin.

Na co są te pieniądze?

Jak wskazuje NCBR, celem programu InnoNeuroPharm jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora farmaceutycznego - w tym neuromedycyny - w perspektywie do 2026 r.

W ramach konkursu finansowane będą badania przemysłowe oraz prace rozwojowe w zakresie innowacyjnych produktów leczniczych, technologii ich wytwarzania, metod diagnostycznych i neuromedycznych, a także narzędzi wspierających badania nad produktami medycznymi.

O dofinansowanie mogą się starać przedsiębiorcy i konsorcja składające się z przedsiębiorców. Program jest odpowiedzią na potrzeby firm z sektora farmaceutycznego i powstał z inicjatywy Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego oraz Polskiej Platformy Innowacyjnej Neuromedycyny.

W pierwszym konkursie rozdali 168 mln zł

To już drugi konkurs organizowany przez NCBR w ramach programu InnoNeuroPharm. Pierwszy został ogłoszony i rozstrzygnięty w 2017 roku. W wyniku oceny ekspertów finansowanie w wysokości ponad 168 mln zł otrzymało 16 projektów, których całkowita wartość przekroczyła 262 mln zł. Wsparciem objęte zostały m.in. prace nad produktami mającymi na celu leczenie stwardnienia zanikowego bocznego, chorób układu nerwowego czy chorób cywilizacyjnych.

W planach jest jeszcze ogłoszenie trzeciego konkursu, w którym łączna przewidywana kwota przeznaczona na dofinansowanie programu wyniesie 624,5 mln zł.

 

Jak wskazuje NCBR wg danych GUS z początku tego roku, przemysł farmaceutyczny jest najbardziej aktywnym sektorem gospodarki pod kątem innowacyjności. Niemal połowa producentów leków w naszym kraju wprowadza na rynek nowatorskie produkty.

Więcej informacji o programie dostępnych jest na stronie NCBR: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/innoneuropharm-2018/aktualnosci/