Na na najblizszym posiedzeniu Rada Przejrzystości zostaną przygotowane stanowiska w sprawie:

- oceny leku: Lantus (insulinum glargine) we wskazaniu: pacjenci z cukrzycą typu 2 leczeni insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy oraz HbA1c ≥8% i/lub co najmniej 1 epizodem ciężkiej lub nocnej hipoglikemii zarejestrowanym w tym czasie oraz leczenie cukrzycy typu 1 u dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

- zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Plaquenil (hydroxychloroquine) tabletki 200 mg we wskazaniu: mieszana choroba tkanki łącznej.

- zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Pendysin (penicylina benzatynowa) ampułki 1 200 000 j.m.

Źródło: www.aotm.gov.pl