Konkurs dotyczy realizacji programu PL13 pod nazwą „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz budżetu państwa. Program przewiduje działania mające na celu poprawę zarządzania w ochronie zdrowia oraz zapobieganie i zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia.

Konkurs ma charakter ograniczony i jest skierowany do wybranych 156 powiatów, których lista jest dostępna na stronie Ministerstwa. Lista została opracowana w oparciu o najwyższe standaryzowane wskaźniki umieralności w latach 2009-2011 w kategoriach: nowotwory złośliwe, choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, choroby układu trawiennego, przyczyny zewnętrzne i śmiertelność ogółem.

Zgodnie z założeniami Programu PL13 podstawą projektów będą opracowane tzw. modele: model oceny potrzeb zdrowotnych i model programu promocji zdrowia i/lub profilaktyki chorób, które zostaną opublikowane wraz z ogłoszeniem o naborze pod koniec I kwartału  2014 roku. 

Szczegółowe informacje o konkursie oraz dokumentacja konkursowa zostaną zamieszczone na stronie internetowej operatora programu www.zdrowie.gov.pl.