Kwota ta pochodzi w połowie od Komisji Europejskiej, a w  połowie od branży farmaceutycznej: spółek należących do Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych(EFPIA) oraz innych organizacji i partnerów, takich jak Fundacja Billa i Melindy Gates.

Projekt ulepszenia szczepionek jest kolejną wspólną inicjatywą przemysłu farmaceutycznego oraz  Komisji Europejskiej realizowaną w ramach Innovative Medicine Initiative. W pracach nad poprawą jakości profilaktyki krztuśca obie instytucje wspierać będzie fundacja założona przez Billa i Melindę Gates. Jak podkreślali uczestnicy spotkania inicjującego projekt pomimo wypracowania powszechnych programów szczepień krztusiec pozostaje niezwykle niebezpieczną chorobą, która co roku rozpoznawana jest u około 16 mln dziecina świecie. Ta ostra choroba zakaźna układu oddechowego  odznacza się wysokim poziomem śmiertelności. Szacuje się, że rocznie z jej powodu umiera aż 195 tysięcy dzieci co czyni ją jedną z głównych przyczyn zgonów wśród nieletnich.

Czytaj: Pierwsza szczepionka przeciwko grypie jeszcze w tej dekadzie >>>

Również w Polsce krztusiec stanowi istotne wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia. W 2012 roku  odnotowano najwyższą od 40 lat liczbę nowych zachorowań – 4684 przypadków. Rok później, w 2013 zgłoszonych zostało 2185 zachorowań, jednak wyniki badań przeprowadzanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego wskazują, że realnie chorych dzieci i dorosłych jest znacznie więcej.

Szczepionki przeciwko krztuścowi w wielu krajach wpisane są do obowiązkowego kalendarza szczepień. Mimo to na całym świecie możemy zaobserwować stale wzrastającą liczbę chorych dzieci. Nowy projekt IMI umożliwi udoskonalenie istniejących rozwiązań, tak by zagwarantować ich większą efektywność.

Aplikacje o granty w ramach projektu, który obejmuje również zdalną diagnostykę chorób czy pracę nad  metodami szybszego udostępnienia leków pacjentom, składać mogą instytucje naukowe, ośrodki akademickie, organizacje pozarządowe oraz firmy z całej Europy w tym również  z Polski. IMI stanowi dla nich ogromną szansę na włączenie się w paneuropejskie projekty z zakresu biotechnologii, pozyskanie środków finansowych oraz skorzystania z udostępnionych przez firmy farmaceutyczne placówek badawczych.

W sumie na wszystkie badania realizowane w ramach najnowszej odsłony IMI przeznaczono aż 115 mln euro. Termin składania aplikacji upływa 25 marca 2015 roku.

Prace nad stworzeniem nowej, skutecznej szczepionki na krztusiec są jednym z przykładów zaangażowania branży farmaceutycznej w rozwiązywanie istotnych, globalnych wyzwań zdrowotnych.  Ważnym aspektem realizowanych przez IMI projektów jest także
współtworzenie przez Komisję Europejską i przemysł farmaceutyczny finansowych i logistycznych warunków dla międzynarodowej współpracy między instytucjami naukowymi, ośrodkami badawczymi czy środowiskiem akademickim.

- Mam nadzieje, że w ramach kolejnych odsłon IMI będziemy mogli mówić o badaniach realizowanych również przez Polskie instytucje – mówi Paweł Sztwiertnia, dyrektor generalny Infarmy. 

Inicjatywy IMI wspierają rozwój innowacji i za cel stawiają sobie przyspieszenie procesu powstawania ulepszonych i bezpiecznych dla pacjentów leków. IMI jest publiczno-prywatnym partnerstwem, a do jego powstania przyczyniła się między innymi EFPIA, której członkiem jest Infarma oraz inne organizacje pozarządowe.

Aplikacje mogą składać instytucje badawcze, uczelnie, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie UE.