System Obsługi List Refundacyjnych (SOLR) będzie gromadził i przetwarzał dane, które są niezbędne do wydania decyzji dotyczących objęcia refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Za pośrednictwem SOLR można składać elektroniczne wnioski o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu, podwyższenie albo obniżenie ceny oraz skrócenie okresu obowiązywania decyzji refundacyjnej.

SOLR usprawni proces przyjmowania wniosków, ponieważ ocena formalno-prawna dokumentacji będzie szybsza. Prostsza będzie także komunikacja wnioskodawcy z ministrem zdrowia oraz ze stronami opiniodawczo-doradczymi, które biorą udział w rozpatrywaniu wniosków refundacyjnych.

W 2017 roku wnioskodawcy będą mogli składać wnioski zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Natomiast od 1 stycznia 2018 roku procedura refundacyjna będzie prowadzona tylko elektronicznie.

 

Źródło: www.mz.gov.pl