Na konferencji z udziałem dziekanów wydziałów prawa przedstawiono m.in. analizę stopnia trudności pytań i profilu osób przystępujących do egzaminów na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą, a także porównanie wyników uzyskanych przez absolwentów poszczególnych uczelni wyższych.

 

Minimalna płaca wzrośnie, ale aplikacje prawnicze nie podrożeją>>

 

Studenci z UJ z najwyższą zdawalnością

Do egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą w 2019 roku przystąpiło łącznie 6 535 osób z 51 uczelni – 19 publicznych, 25 niepublicznych i 7 zagranicznych. Egzaminy zdało 3570 osób, czyli 54,6 proc. kandydatów. Natomiast spośród 6 800 absolwentów wydziałów prawa, którzy ukończyli studia w 2019 roku, do ww. egzaminów przystąpiło 2 860 osób co oznacza, że zainteresowanie absolwentów aplikacjami od kilku lat pozostaje na podobnym poziomie (ok. 40-44 proc.).

 

 

Najlepsze rezultaty osiągnęli, podobnie jak w latach wcześniejszych, absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, spośród których egzamin zdało 75,5 proc. kandydatów. Drugie w kolejności wyniki uzyskali absolwenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (68,4 proc.), a następnie absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego (66 proc.) oraz Uniwersytetu Łódzkiego (64,3 proc.). W przypadku absolwentów 2019 r. najlepsze wyniki osiągnęli również absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (83,4 proc.), następnie absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego (77,3 proc.), absolwenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (74,2 proc.), absolwenci Uniwersytetu Szczecińskiego (71,8 proc.) i Uniwersytetu Gdańskiego (70,6 proc.).