W związku z nowymi terminami egzaminów maturalnych modyfikacji ulegnie proces rekrutacji do szkół wyższych. Minister nauki i szkolnictwa wyższego podczas zorganizowanej w piątek konferencji prasowej podkreślił, że podtrzymana jest zasada, że matury są wyznacznikiem jakościowym w rekrutacji na studia.

Matury i egzaminy ósmoklasisty w czerwcu - MEN podaje terminy>>

 

Możliwe, że rok akademicki rozpocznie się w normalnym trybie

- Na pewno też można stwierdzić, że o ile proces rekrutacji będzie musiał zakładać modyfikacje i odejście od dotychczasowych przyzwyczajeń, bo te terminy wyników matur ulegają przesunięciu, to zapewnienie ze strony władz wyższych uczelni jest takie, że ten tryb rekrutacji będzie przebiegał w sposób bardzo konstruktywny  - powiedział Murdzek. Dodał, że w dalszym ciągu, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, toczyć się mogą prace badawcze.

- Myślę, że też w jakimś zakresie wznowią też pracę pracownicy administracyjni. Planowane są także procesy inwestycyjne na poszczególnych uczelniach - mówił Murdzek.

 

Rekrutacja na studia na podstawie wyników matur

O to, by nie rezygnować z matur, apelowało na początku kwietnia Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. - Matura, będąca od 20 lat w istocie egzaminem wstępnym na uczelnie, jest jednakową dla wszystkich, sprawiedliwą miarą poziomu przygotowania kandydatów do podjęcia studiów, zapewniającą zarówno porównywalność wyników w skali kraju, jak i dostateczną rozdzielczość, niezbędną w rekrutacji na oblegane kierunki studiów - wskazują rektorzy - Dlatego należy zachować tę formę rekrutacji także w bieżącym roku - tłumaczyli rektorzy.

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność cywilna i karna za zarażenie koronawirusem >

Niemniej w stanowisku czytamy, że matura musi zostać przeprowadzona tak, by było to bezpieczne dla maturzystów i egzaminatorów. Tegoroczny egzamin maturalny może się odbyć tylko w warunkach, które nie będą zagrażały zdrowiu maturzystów oraz egzaminatorów. - Z tego powodu nastąpi być może odsunięcie w czasie terminu przeprowadzenia tego egzaminu - wskazują rektorzy. KRASP informuje, że uczelnie poradzą sobie  z przesunięciem decyzji egzaminacyjnych - podkreślają rektorzy.