W czterech programach studenckich, w ramach których do Polski zazwyczaj przyjeżdża około 800 studentów rocznie na studia I i II stopnia, w bieżącym roku - już w trakcie trwania epidemii Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) odnotowała rekordowe zainteresowanie. Dotyczy to zarówno studentów polskiego pochodzenia (Program im. Gen. Andersa), jak i kandydatów z krajów rozwijających się, takich jak choćby Indonezja, Kolumbia, Meksyk, Wietnam czy kraje Azji Centralnej (realizowane wspólnie z MSZ programy im. Łukasiewicza i im. Banacha).

W Programie dla Polonii im. gen. Wł. Andersa (studia II stopnia) zainteresowanie jest np. ponad dwa razy wyższe, niż w 2019 r. - wpłynęło ponad 600 wniosków. Z kolei w Programie im. I. Łukasiewicza złożonych zostało 2344 wniosków, to jest aż 4,6 razy więcej niż w 2019 r. NAWA zaplanowała podobną liczbę miejsc dla stypendystów programów studenckich, jak w poprzednich latach.

Na to, ilu ostatecznie studentów przyjedzie do Polski podjąć kształcenie, wpłyną różne czynniki, niezależne od działań NAWA, takie jak m.in. otwarcie granic przez poszczególne kraje, zasady rekrutacji cudzoziemców przez uczelnie.

 

Epidemia zmienia rekrutację do programów stypendialnych

Epidemia pokrzyżowała częściowo plany agencji NAWA dotyczące sposobu przeprowadzenia rekrutacji w przypadku trzech programów - im. Banacha, im. Gen. Andersa i Poland My First Choice. Przewidziane w ramach oceny wniosków rozmowy kwalifikacyjne odbędą się zdalnie, w formie wideokonferencji. W przypadku drugiego z programów wydłużono też nabór wniosków.

Przedstawiciele agencji podkreślają, że zniesienie wymogu kwarantanny wobec studentów przyjeżdżających z zagranicy pozwala z nadzieją patrzeć na możliwość rozpoczęcia kolejnego semestru.

NAWA nie zawiesza wsparcia dla naukowców z polskich ośrodków naukowych, którzy chcą rozwijać kariery w zagranicznych instytucjach badawczych. Swoje projekty będą oni mogli rozpocząć w 2021 r.  W jednym z najpopularniejszych programów NAWA - programie im. Bekkera, który pozwala na trwające nawet do 2 lat wyjazdy badawcze do topowych uczelni lub laboratoriów, nabór trwa do 18 czerwca.

Czytaj też: Otwarte granice z państwami UE, wjazd do Polski już bez kwarantanny  >

W czerwcu agencja rozstrzygnie program im. Iwanowskiej, nakierowany na zagraniczne wyjazdy dla naukowców. NAWA zaznacza jednak, że o tym, czy będą mogli rozpocząć je na jesieni, czy też w pierwszym kwartale przyszłego roku, zdecydują sami uczestnicy programu oraz ośrodki goszczące. NAWA pozwala na rozpoczęcie wyjazdów na przestrzeni 6 miesięcy – od września do marca.

 

AM/PAP