Z raportu Krajowego Rejestru Długów wynika, że w bazie figuruje 9 204 studentów oraz słuchaczy szkół policealnych i uczestników kursów zawodowych. Zadłużenie opiewa na 16,1 mln zł.

 

Średni dług studenta to 1755 zł

Studenci i słuchacze zawodówek i szkół policealnych jeszcze pięć lat temu mieli 5 192 nieuregulowanych rachunków za czesne - teraz jest to już do 15 486 zobowiązań. Publiczne uczelnie, szkoły i ośrodki szkoleniowe czekają na spłatę 9,9 mln zł od żaków i słuchaczy, a prywatne na 6,2 mln zł. Daje to łączny dług w wysokości 16,1 mln zł.

W placówkach publicznych średnie zadłużenie wynosi 3 026 zł na osobę, w prywatnych znacznie mniej, bo 1 046 zł. Statystyczny dłużnik ma do oddania 1755 zł.  Jak wynika z raportu, często długi wynikają z tego, że studenci zapominają.

 

 

Kontroler nie doceni "kolekcjonerskiej" naklejki na legitymacji>>

 

Coraz więcej trzydziestolatków zalega z opłatami

Najwięcej zobowiązań mają osoby nie z grupy 18-25 lat, lecz te w wieku 26-35 lat. Mają one do oddania łącznie 8,9 mln zł (7,1 mln zł uczelniom oraz 1,7 mln zł ośrodkom szkoleniowym). Według autorów raportu to właśnie osoby, które nie zapłaciły czesnego.

 

Wśród dłużników figurujących w bazie KRD jest 19 osób w wieku powyżej 65 lat, które nie zapłaciły uczelniom wyższym prawie 58 tys. zł. W przypadku kursów i szkoleń wśród dłużników zdecydowanie przeważają kobiety (67,7 proc. do 32,3 proc. mężczyzn), wśród zadłużonych studentów jest lekka przewaga panów (53,01 proc. to mężczyźni a 46,99 proc. to kobiety).

 

Są już wstępne wyniki egzaminów na aplikacje>>